26/03/2018
دلتا،نانو رباتیک،اتوماسیون صنعتی،تعمیرات و نگهداری ماشین آلات

قابلیت های درایو C2000 به طور خلاصه

قابلیت های درایو C2000 به طور خلاصه بررسی قابلیت عنوان قابلیت V/F کنترل دور با گشتاور راه اندازی بالا کنترل دور با فیدبک انکدر VF+PG کنترل […]
28/03/2018
دلتا،نانو رباتیک،اتوماسیون صنعتی،تعمیرات و نگهداری ماشین آلات

ابعاد درایو از 0.75KW تا 5.5KW

ابعاد درایو از 0.75KW تا 5.5KW   Frame A VFD007C43A/E; VFD015C43A/E; VFD022C43A/E;VFD022C43A/E; VFD037C43A/E; VFD040C43A/E; VFD055C43A/E   3 2 1 S1 *D1 H1 W1 D H W […]
31/03/2018
دلتا،نانو رباتیک،اتوماسیون صنعتی،تعمیرات و نگهداری ماشین آلات

ابعاد درایو از 15KW تا 7.5KW

ابعاد درایو از 15KW تا 7.5KW   Frame B VFD075C43A/E; VFD110C43A/E; VFD150C43A/E     3 2 1 S1 *D1 H1 W1 D H W Frame 43.8 […]
01/04/2018
دلتا،نانو رباتیک،اتوماسیون صنعتی،تعمیرات و نگهداری ماشین آلات

ابعاد درایو از 18.5KW تا 30KW

ابعاد درایو از 18.5KW تا 30KW Frame C VFD185C43A/E; VFD220C43A/E; VFD300C43A/E   3 2 1 S1 *D1 H1 W1 D H W Frame 50.0 34.0 22.2 […]
02/04/2018
دلتا،نانو رباتیک،اتوماسیون صنعتی،تعمیرات و نگهداری ماشین آلات

ابعاد درایو از 37KW تا 45KW مدل VFD450C43S-VFD370C43S

ابعاد درایو از 37KW تا 45KW مدل VFD450C43S-VFD370C43S Frame D0 D0-1: VFD370C43S; VFD450C43S;   S2 S1 D2 *D1 H3 H2 W1 D H1 W Frame 18.0 […]
09/04/2018
دلتا،نانو رباتیک،اتوماسیون صنعتی،تعمیرات و نگهداری ماشین آلات

ابعاد درایو از 37KW تا 45KW مدل VFD370C43U-VFD450C43U

ابعاد درایو از 37KW تا 45KW مدل VFD370C43U-VFD450C43U Frame D0 D0-2: VFD370C43U; VFD450C43U; 3 2 1 S2 S1 D2 *D1 H3 H2 H1 W1 D H […]
11/04/2018
دلتا،نانو رباتیک،اتوماسیون صنعتی،تعمیرات و نگهداری ماشین آلات

ابعاد درایو از 55KW تا 75KW مدل VFD550C43A-VFD750C43A

ابعاد درایو از 55KW تا 75KW مدل VFD550C43A-VFD750C43A Frame D0 D1: VFD550C43A; VFD750C43A 3 2 1 S2 S1 D2 *D1 H3 H2 H1 W1 D H […]
15/04/2018
دلتا،نانو رباتیک،اتوماسیون صنعتی،تعمیرات و نگهداری ماشین آلات

ابعاد درایو از 55KW تا 75KW مدل VFD550C43E-VFD750C43E

ابعاد درایو از 55KW تا 75KW مدل VFD550C43E-VFD750C43E Frame D D2: VFD550C43E; VFD750C43E 3 2 1 S2 S1 D2 *D1 H3 H2 H1 W1 D H […]
16/04/2018
دلتا،نانو رباتیک،اتوماسیون صنعتی،تعمیرات و نگهداری ماشین آلات

ابعاد درایو از 90KW تا 110KW مدل VFD900C43A-VFD1100C43A

ابعاد درایو از 90KW تا 110KW مدل VFD900C43A-VFD1100C43A Frame D E1: VFD900C43A; VFD1100C43A 3 2 1 S2 S1 D2 *D1 H3 H2 H1 W1 D H […]