17/04/2018
دلتا،نانو رباتیک،اتوماسیون صنعتی،تعمیرات و نگهداری ماشین آلات

ابعاد درایو از 90KW تا 110KW مدل VFD900C43E-VFD1100C43E

ابعاد درایو از 90KW تا 110KW مدل VFD900C43E-VFD1100C43E Frame E E2: VFD900C43E; VFD1100C43E 3 2 1 S3 S1, S2 D2 *D1 H3 H2 H1 W1 D […]
19/04/2018
دلتا،نانو رباتیک،اتوماسیون صنعتی،تعمیرات و نگهداری ماشین آلات

ابعاد درایو از 132KW تا 160KW مدل VFD1320C43A-VFD1600C43A

ابعاد درایو از 132KW تا 160KW مدل VFD1320C43A-VFD1600C43A Frame E F1: VFD1320C43A; VFD1600C43A   S3 S2 S1 D2 *D1 H3 H2 H1 W1 D H W […]
21/04/2018
دلتا،نانو رباتیک،اتوماسیون صنعتی،تعمیرات و نگهداری ماشین آلات

ابعاد درایو از 132KW تا 160KW مدل VFD1320C43E-VFD1600C43E

ابعاد درایو از 132KW تا 160KW مدل VFD1320C43E-VFD1600C43E Frame F F2: VFD1320C43E; VFD1600C43E 3 2 1 S3 S2 S1 D2 *D1 H3 H2 H1 W1 D […]
22/04/2018
دلتا،نانو رباتیک،اتوماسیون صنعتی،تعمیرات و نگهداری ماشین آلات

ابعاد درایو از 185KW تا 220KW مدل VFD1850C43A-VFD2200C43A

ابعاد درایو از 185KW تا 220KW مدل VFD1850C43A-VFD2200C43A Frame G G1: VFD1850C43A; VFD2200C43A 3 2 1 S3 S2 S1 H3 H2 H1 W1 D H W […]
24/04/2018
دلتا،نانو رباتیک،اتوماسیون صنعتی،تعمیرات و نگهداری ماشین آلات

ابعاد درایو از 185KW تا 220KW مدل VFD1850C43E-VFD2200C43E

ابعاد درایو از 185KW تا 220KW مدل VFD1850C43E-VFD2200C43E Frame G G1: VFD1850C43E; VFD2200C43E 3 2 1 S3 S2 S1 H3 H2 H1 W1 D H W […]
25/04/2018
دلتا،نانو رباتیک،اتوماسیون صنعتی،تعمیرات و نگهداری ماشین آلات

رعایت فواصل در نصب درایو C2000

رعایت فواصل در نصب درایو C2000 درایو را در محلی که در معرض دما یا رطوبت بالا و یا لرزش اضافی باشد قرار ندهید و حتما […]
26/04/2018
دلتا،نانو رباتیک،اتوماسیون صنعتی،تعمیرات و نگهداری ماشین آلات

مقاومت ترمز و Brake unit

مقاومت ترمز و Brake unit در شرایطی که اینرسی بار موتور زیاد است و موتور در حال حرکت باشد و به درایو فرمان توقف بدهید، بارموتور […]
27/04/2018
دلتا،نانو رباتیک،اتوماسیون صنعتی،تعمیرات و نگهداری ماشین آلات

سیستم های ارتینگ

سیستم های ارتینگ زمین الکتریکی، ترمینال زمینی است که در آن دستگاه های الکتریکی که جزیی از مدار الکتریکی هستند به زمین متصل می شوند . […]
28/04/2018
دلتا،نانو رباتیک،اتوماسیون صنعتی،تعمیرات و نگهداری ماشین آلات

انواع سیستم های ارتینگ

سیستم TN : نقطه ( Neutralهادی نول ) از ژنراتور یا ترانسفورمر ولتاژ پایین ارت شده است . ( معمولا نقطه ستاره در یک سیستم سه فاز […]