29/04/2018

جامپر (Radio Frequency Interfer)

جامپر RFI جامپرRFI  (Radio Frequency Interference) برای جلوگیری از تاثیر این تداخلات و نویزهای الکتریکی بر خطوط برق اصلی و درایو به کار می رود. در […]
30/04/2018
دلتا،نانو رباتیک،اتوماسیون صنعتی،تعمیرات و نگهداری ماشین آلات

ایزولاسیون برد اصلی درایو از زمین

ایزولاسیون برد اصلی درایو از زمین در صورتیکه سیستم ارتینگ محل نصب اینورتر IT یا TNباشد باید جامپر RFI برداشته شود . با جدا کردن جامپر […]
01/05/2018
دلتا،نانو رباتیک،اتوماسیون صنعتی،تعمیرات و نگهداری ماشین آلات

سیستم ارت IT و TN

سیستم ارت IT و TN در این سیستم نقطه سیستم برق مستقیما ارت نشده و با یک واحد امپدانس ارتینگ سری و سپس ارت می شود […]
03/05/2018
دلتا،نانو رباتیک،اتوماسیون صنعتی،تعمیرات و نگهداری ماشین آلات

اثر هارمونیک ها و راکتور های ACدر ورودی و خروجی و راکتور DC

اثر هارمونیک ها و راکتور های ACدر ورودی و خروجی و راکتور DC جریان ورودی به درایو از شبکه قدرت خطی نیست و یکسوساز ورودی درایو […]
05/05/2018
دلتا،نانو رباتیک،اتوماسیون صنعتی،تعمیرات و نگهداری ماشین آلات

محدود کردن جریان هارمونیک راکتور های AC ورودی و خروجی

محدود کردن جریان هارمونیک راکتور های AC ورودی و خروجی راکتور (چوک) AC ورودی از یک بوبین سیم پیچی تشکیل شده است که در هنگام عبور […]
06/05/2018
دلتا،نانو رباتیک،اتوماسیون صنعتی،تعمیرات و نگهداری ماشین آلات

راکتور (چوک) Zero-phase

راکتور (چوک) Zero-phase تداخلات و اعوجاج های رادیویی از باند AM تا فرکانس 10MHz را نیز می توان به وسیله راکتور Zero-phase مهار کرد و برای […]
07/05/2018
دلتا،نانو رباتیک،اتوماسیون صنعتی،تعمیرات و نگهداری ماشین آلات

EMC چیست ؟

EMC چیست ؟ EMC مخفف Electromagnetic Compatibilityبه معنی سازگاری الکترومغناطیسی می باشد. و به معنی این که یک دستگاه یا یک سیستم بتواند در یک محیط […]
08/05/2018
دلتا،نانو رباتیک،اتوماسیون صنعتی،تعمیرات و نگهداری ماشین آلات

چگونه می توان از EMI جلوگیری کرد؟

چگونه می توان از EMI جلوگیری کرد؟ راه حل ها : Grounding Shielding استفاده از فیلترها اکثر وسایل الکترونیکی قادر به تولید EMI و البته تحت […]