دلتا،نانو رباتیک،اتوماسیون صنعتی،تعمیرات و نگهداری ماشین آلات
ابعاد درایو از 90KW تا 110KW مدل VFD900C43A-VFD1100C43A
16/04/2018
دلتا،نانو رباتیک،اتوماسیون صنعتی،تعمیرات و نگهداری ماشین آلات
ابعاد درایو از 132KW تا 160KW مدل VFD1320C43A-VFD1600C43A
19/04/2018

ابعاد درایو از 90KW تا 110KW مدل VFD900C43E-VFD1100C43E

Frame E
E2: VFD900C43E; VFD1100C43E

دلتا،نانو رباتیک،اتوماسیون صنعتی،تعمیرات و نگهداری ماشین آلات

3دلتا،نانو رباتیک،اتوماسیون صنعتی،تعمیرات و نگهداری ماشین آلات 2دلتا،نانو رباتیک،اتوماسیون صنعتی،تعمیرات و نگهداری ماشین آلات 1دلتا،نانو رباتیک،اتوماسیون صنعتی،تعمیرات و نگهداری ماشین آلات S3 S1, S2 D2 *D1 H3 H2 H1 W1 D H W Frame
92.0

[3.62]

34.0

[1.34]

22.0

[0.87]

18.0

[0.71]

13.0

[0.51]

18.0

[0.71]

143.0

[5.63]

528.0

[20.80]

560.0

[22.05]

589

[23.19]

335.0

[13.19]

300.0

[11.81]

715.8

[28.18]

370.0

[14.57]

E2

D1*: Flange mounting

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *