دلتا،نانو رباتیک،اتوماسیون صنعتی،تعمیرات و نگهداری ماشین آلات
ابعاد درایو از 132KW تا 160KW مدل VFD1320C43A-VFD1600C43A
19/04/2018
دلتا،نانو رباتیک،اتوماسیون صنعتی،تعمیرات و نگهداری ماشین آلات
ابعاد درایو از 185KW تا 220KW مدل VFD1850C43A-VFD2200C43A
22/04/2018

ابعاد درایو از 132KW تا 160KW مدل VFD1320C43E-VFD1600C43E

Frame F
F2: VFD1320C43E; VFD1600C43E

دلتا،نانو رباتیک،اتوماسیون صنعتی،تعمیرات و نگهداری ماشین آلات

3دلتا،نانو رباتیک،اتوماسیون صنعتی،تعمیرات و نگهداری ماشین آلات 2دلتا،نانو رباتیک،اتوماسیون صنعتی،تعمیرات و نگهداری ماشین آلات 1دلتا،نانو رباتیک،اتوماسیون صنعتی،تعمیرات و نگهداری ماشین آلات S3 S2 S1 D2 *D1 H3 H2 H1 W1 D H W Frame
22.0

[0.87]

35.0

[1.38]

92.0

[3.62]

18.0

[0.71]

25.0

[0.98]

13.0

[0.51]

18.0

[0.71]

124.0

[4.88]

717.0

[28.23]

770.0

[30.32]

800.0

[31.50]

380.0

[14.96]

300.0

[11.81]

940.0

[37.00]

420.0

[16.54]

F2

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *