دلتا،نانو رباتیک،اتوماسیون صنعتی،تعمیرات و نگهداری ماشین آلات
ابعاد درایو از 185KW تا 220KW مدل VFD1850C43A-VFD2200C43A
22/04/2018
دلتا،نانو رباتیک،اتوماسیون صنعتی،تعمیرات و نگهداری ماشین آلات
رعایت فواصل در نصب درایو C2000
25/04/2018

ابعاد درایو از 185KW تا 220KW مدل VFD1850C43E-VFD2200C43E

Frame G
G1: VFD1850C43E; VFD2200C43E

دلتا،نانو رباتیک،اتوماسیون صنعتی،تعمیرات و نگهداری ماشین آلات

3دلتا،نانو رباتیک،اتوماسیون صنعتی،تعمیرات و نگهداری ماشین آلات 2دلتا،نانو رباتیک،اتوماسیون صنعتی،تعمیرات و نگهداری ماشین آلات 1دلتا،نانو رباتیک،اتوماسیون صنعتی،تعمیرات و نگهداری ماشین آلات S3 S2 S1 H3 H2 H1 W1 D H W Frame
117.5

[4.63]

34.0

[1.34]

22.0

[0.87]

27.0

[1.06]

26.5

[1.04]

13.0

[0.51]

913.6

[35.97]

963.0

[37.91]

1000.0

[39.37]

440.0

[217.32]

397.0

[15.63]

1240.2

[48.83]

500.0

[19.69]

G2

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *