اتوماسیون صنعتی چیست

07/02/2018
اتوماسیون صنعتی چیست؟،نانو رباتیک،اتوماسیون صنعتی،تعمیرات و نگهداری ماشین آلات

اتوماسیون صنعتی چیست؟

تعریف اتوماسیون صنعتی در واقع به استفاده از رایانه ها به جای متصدیان انسانی برای کنترل دستگاه ها و فرآیندهای صنعتی، اتوماسیون صنعتی گفته می شود. […]