29/04/2018

جامپر (Radio Frequency Interfer)

جامپر RFI جامپرRFI  (Radio Frequency Interference) برای جلوگیری از تاثیر این تداخلات و نویزهای الکتریکی بر خطوط برق اصلی و درایو به کار می رود. در […]
30/04/2018
دلتا،نانو رباتیک،اتوماسیون صنعتی،تعمیرات و نگهداری ماشین آلات

ایزولاسیون برد اصلی درایو از زمین

ایزولاسیون برد اصلی درایو از زمین در صورتیکه سیستم ارتینگ محل نصب اینورتر IT یا TNباشد باید جامپر RFI برداشته شود . با جدا کردن جامپر […]
01/05/2018
دلتا،نانو رباتیک،اتوماسیون صنعتی،تعمیرات و نگهداری ماشین آلات

سیستم ارت IT و TN

سیستم ارت IT و TN در این سیستم نقطه سیستم برق مستقیما ارت نشده و با یک واحد امپدانس ارتینگ سری و سپس ارت می شود […]